NEUROTRANSMITTERSPROFIEL

Neurotransmitters zijn signaalstoffen in de hersenen. Ze functioneren als boodschapperstoffen die voor de interne communicatie zorgen.

Deze neurotransmitters worden uit bouwstenen (met name aminozuren) gemaakt die afkomstig zijn uit de dagelijkse voeding. Dat maakt dat volwaardige, gevarieerde en zoveel mogelijk verse voeding een belangrijk onderdeel is van uw gezondheid.

Het doel van de ‘Neurotransmitterprofielbepaling volgens Braverman’ is om inzicht te krijgen in de kracht en verzwakking van het neurobiochemische systeem. Deze bepaling volgens Braverman is gebaseerd op ervaringen en ontwikkelingen over de laatste 50 jaar.

De Braverman Test

Slechts € 19,95

De Braverman Test combineert kennis uit observatie en experimenten die wereldwijd gepubliceerd zijn, maar ook gereviewed door vooraanstaande neurowetenschappers, en bevestigd in klinische settings.

Neurotransmitters of overdrachtsstoffen[1] zijn signaalstoffen die in synapsen zenuwimpulsen overdragen tussen zenuwcellen (‘neuronen’) in het zenuwstelsel of die impulsen overdragen van motorische zenuwcellen op spiercellen of van zenuwreceptoren op sensorische zenuwcellen.
Er zijn neurotransmitters die de activiteit van de zenuwcel die zij bereiken stimuleren en er zijn andere die de activiteit van het bereikte neuron kunnen remmen.

Het menselijk lichaam bestaat uit een veelomvattende samenwerking tussen organen, systemen en gedragingen zoals slapen, waken, denken, onthouden, waarnemen, spreken, voelen, bewegen en handelen. Neurotransmitters zijn de boodschappers in ons lichaam die dit alles regelen en bepalen in grote mate hoe we ons voelen en wat wij doen. Alles wat we consumeren, het voedsel en de voedingssupplementen die we tot ons nemen, heeft invloed op onze neurotransmitter systemen. De belangrijkste neurotransmitters zijn acetylcholine, dopamine, GABA en serotonine. Met behulp van voedingsadviezen, de juiste beweging en het gericht adviseren van voedingssupplementen kunnen we de belangrijkste neurotransmitters selectief beïnvloeden. Aan de hand van uw eigen neurotransmitter profiel krijgt u een persoonlijk advies voor voeding, levensstijl en voedingssupplementen.

De vier belangrijkste neurotransmitters:

Dopamine

De neurotransmitter  dopamine zorgt er voor dat je energie pijl optimaal blijft. Hij geeft je focus en daadkracht. Je gaat weer in jezelf geloven

Achethylcholine

De neurotransmitter achethylcholine versterkt je intuïtie, je creativiteit en reactievermogen. ook kunt je beter dingen onthouden. Je sensitiviteit wordt gebalanceerd en optimaal.

Serotonine

De neurotransmitter serotonine geeft je meer flexibiliteit. Je bent opgewekter en vrolijk. Je kunt meer genieten van het leven.

GABA

De neurotransmitter GABA zet je piekerknopje uit. Je prikkelverwerking wordt verbeterd. Je angst- en je stressgevoeligheid vermindert. Het versterkt orde netheid.

Vermoeidheid, uitstelgedrag en motivatieverlies zijn kenmerken van een lage dopamine waarde. Een te lage waarde van acetylcholine geeft bijvoorbeeld langere reactiesnelheden, minder snel denken en vergeetachtigheid. Bij lage waardes van GABA kun je stressgevoeliger zijn, piekeren (niet stoppen met denken) en verlies aan structuur. Slaapproblemen, sneller ontvlambaar en wisselingen in stemming worden gezien bij lage waardes van serotonine.

De Braverman Test maakt duidelijk in hoeverre de stoffen dopamine, acetylcholine, GABA en serotonine in je lichaam aanwezig zijn. Dopamine en acetylcholine kun je vergelijken met het gaspedaal in je auto. Dopamine zorgt voor een goed voltage (spanningsboog) in je hersenen en zenuwbanen. Hoe meer je ervan hebt des te rustiger en zelfverzekerder je je voelt. Je stelt niets uit maar doet iets meteen. Je reageert adequaat op stress en je kunt presteren ongeacht welke situatie.

Acetylcholine is je tweede gaspedaal en bepaalt de trefkracht. Met andere woorden je richt je aandacht op het maken van een tekening of op het houden van een goed gesprek, of op het leren uit een boek en acetylcholine bepaalt hoe lang je je concentratie kunt volhouden en daarmee een resultaat kan bereiken.
Als er twee keer een gaspedaal in je lichaam zit dan heb je ook minstens twee keer een rem nodig. De eerste rem is GABA (gamma amino butryc acid). Genoeg GABA zorgt voor balans in je hoofd en je lichaam. Het zorgt voor een goede prikkelverwerking en geeft je de mogelijkheid om lekker in te slapen en door te slapen.

Serotonine is de tweede rem en zorgt voor herstel. Serotonine bepaalt je ritme. Als je uit je ritme gaat (blijf eens 24 uur wakker of bij een verhuizing, stress op je werk enzovoorts) dan kost het tijd om er weer in te komen en is meestal je humeur die er het eerste onder te lijden krijgt. Wie ’s ochtends moe en/of chagrijnig opstaat heeft een tekort aan serotonine gehad. Hierdoor is er te weinig melatonine aangemaakt en een tekort aan groeihormoon ontstaat bij het uitblijven van diepe slaap.

Doe de Braverman Test

Slechts € 19,95

We kunnen met behulp van een uitgebreide vragenlijst vaststellen hoe het met de neurotransmitters in jouw brein is gesteld. (De Neurotransmitter profielbepaling van Eric Braverman)

Als we weten hoe de onderlinge verhouding tussen de neurotransmitters in je brein is, kunnen we gericht met behulp van natuurlijke middelen en methodes de balans tussen de neurotransmitters herstellen en de eventuele tekorten opheffen.

Doe de Braverman Test

Slechts € 19,95

Uitleg Braverman Test

Deel A bepaalt de kracht van uw 4 primaire neurotransmitters. De van nature overheersende neurotransmitters.
Deel B bepaalt de klacht van uw 4 primaire neurotransmitters. Dit zijn de neuro‐biochemische tekorten van het neurotransmitterprofiel.

De antwoorden op de vragen geven patronen weer die verbonden zijn met de belangrijkste neurotransmitters in de hersenen en in het lichaam. De uitkomst geeft inzicht in uw prestatievermogen en uw herstelvermogen. Het rapport bevat een uitgebreid overzicht met tips en suggesties om uw neurotransmitters in balans te brengen.

KENMERKEN VAN KRACHT EN KLACHT NEUROTRANSMITTERS

Bij ieder neurotransmitterprofiel, ook wel natuur genoemd, hoort een reeks aan kenmerken. Door het herstellen van één of meerdere verzwakte neurotransmitterprofielen kan uw basis worden versterkt. Hieronder een opsomming van de KRACHT en KLACHT van de 4 grote neurotransmitters:

Dopamine

Dopamine – Kracht

Breinenergie, Alertheid, Concentratie, Motivatie, Focus, Wilskracht, Daadkracht, Besluitvaardigheid, Zelfvertrouwen.

Dopamine – Klacht

Lage breinenergie, Lage alertheid, lage concentratie, Lusteloos, Snel afgeleid, Laag doorzettingsvermogen, Uitstelgedrag, Moeite met besluiten, Snel emotioneel.

Acetylcholine

Acetylcholine – Kracht

Verwerkingssnelheid (input), Reactiesnelheid (output), Creativiteit, Snel van begrip, Zintuigelijke waarneming, Nieuwsgierig, Automatische handelingen, Invoelend vermogen, Leervermogen.

Acetylcholine – Klacht

Trage verwerkingssnelheid (input), Trage reactiesnelheid (output), Lage creativiteit, Traag van begrip, Verminderde zintuigelijke waarneming, Ongeïnteresseerd, Trage Automatische handelingen, Laag invoelend vermogen, Laag leervermogen.

GABA

GABA – Kracht

Stressbeheersing, Prikkelverwerking, Kalmte, Gestructureerd, Zelfbeheersing, Degelijk, Geduldig, Hardwerkend, Herstelvermogen.

GABA – Klacht

Hoge stressgevoeligheid, Hoge prikkelgevoeligheid, Ongecontroleerd denken, Verlies van controle, Snel afgeleid, Risico’s nemend, Ongeduldig, Inactief, Traag herstel.

Serotonine

Serotonine – Kracht

Veerkrachtig, Flexibiliteit (emotioneel/cognitief), Positieve levenshouding, Oplossingsgericht, Sterk onder druk, Emotioneel evenwichtig, Aanpassingsvermogen, Naar buiten gericht, Nachtrust en darmtransport.

Serotonine – Klacht

Spanningsgevoelig, Overbezorgd – dwangmatig, Depressieve gevoelens, Zwart-wit denken, Paniekgevoelig – angstig, Stemmingswisselingen, Moeite met verandering, Naar binnen gericht, Slaap- en/of darmproblemen.

Ik doe graag de Braverman Test online!

Slechts € 19,95